Rate this post

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ban hành ngày 30/12/2021.

Theo đó, bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Ngoài ra, Nghị quyết còn đề cập đến nhiều chế độ, chính sách khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như:

– Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19.

– Chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

– Khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh COVID-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19.

Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 30/12/2021.