Rate this post

Ngày 11/6/2019 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 79/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị phụ thuộc Bộ Quốc phòng Theo đó, ban hành kèm theo là Danh mục bảng lương, nâng lương và phụ cấp áp dụng từ ngày 1/7/2019 Ngoài ra  Thông tư 79 hướng dẫn thực hiện cách tính luơng, phụ cấp, trợ cấp theo mức lương cơ sở là: 1.490.000 đồng/tháng Thông tư có hiệu lực thi hành từ 25/7/2019 thay thế Thông tư 88/2018/TT-BQP