Rate this post

Đây là nội dung tại Quyết định 777/QĐ-BHXH được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 24/6/2019.

Cụ thể, công bố 18 TTHC thay thế thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế BHXH, BHTN.

Trong đó, có 08 TTHC được phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết 2020, BHXH huyện sẽ thực hiện giải quyết; đơn cử như:

– Chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ, BNN lần đầu;

– Chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát;

– Chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị;

– Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã;

– Trợ cấp 01 lần với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam.

– Chế độ tử tuất…

Xem chi tiết thủ tục tại Quyết định 777/QĐ-BHXH (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).