Rate this post

Kính gửi: Quý doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn TP. Cần Thơ

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kính chuyển nội dung thông tin đến quý doanh
nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp của Tổng cục Ngoại thương (DGFT), cơ quan trực
thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ ban hành Thông báo số 07/2015-2020 ngày 28/5/2020
về việc Ấn Độ đã cho phép tự do xuất khẩu hoạt tính Paracetamol (API hoặc nguyên
liệu thô). Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
Trước đó, ngày 3/3, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành quyết định cấm xuất khẩu đối với
26 loại dược phẩm và thuốc, bao gồm cả Paracetamol, đến ngày 17/4, DGFT đã cho
phép xuất khẩu các loại thuốc công thức được làm từ Paracetamol, tuy nhiên, hoạt
tính Paracetamol (API hoặc nguyên liệu thô) sẽ vẫn bị cấm xuất khẩu.
Thương vụ – Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã nhận được yêu cầu của một số
doanh nghiệp trong nước đề nghị hỗ trợ làm việc với Chính phủ Ấn Độ để tháo gỡ
khó khăn và đề nghị Ấn Độ cho phép xuất khẩu trở lại mặt hàng này, mặc dù kim
ngạch không lớn nhưng Paracetamol là hoạt chất quan trọng để sản xuất nhiều sản
phẩm thuốc thành phẩm ./.

(Nguồn: https://congthuong/hoinhap)