5 (100%) 2 votes

Kính gửi Qúy Hội viên,

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) trân trọng kính mời Qúy Hội viên đến tham dự chương trình “HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021”. Đây là dịp để các Doanh nghiệp kết nối, quảng bá sản phẩm và xúc tiến kinh doanh cho một năm mới nhiều thắng lợi. 

Trân trọng kính mời.

Kính mời Qúy Hội viên vui lòng đăng ký tham dự với

Ms Mai Huệ – 0944.232356/Emai: daotao@cbamekong.org

hoặc tại đường link sau đây: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgmZKPun0vFrg0EUbKsCe4Dds2CW0OgvbUzdiCh2GJwV68Tw/viewform?fbclid=IwAR3PRmpQ8vqM_zurZRUsbBJ-tEtlH5ZJ4PVsrZj14UGFWzYt820EtSNb_Lo