Rate this post

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Theo đó, danh mục gồm có 1.336 loại hàng hóa nguy hiểm phải thực hiện đóng gói trong quá trình vận chuyển, đơn cử như:

– Không khí dạng nén;

– Không khí, dạng lỏng làm lạnh;

– Bình chữa cháy chứa khí nén hoặc hóa lỏng;

– Bật lửa hoặc Nhiên liệu nạp bật lửa chứa khí dễ cháy;

– Khí hóa lỏng, không cháy, bơm nạp Nitơ, cacbon dioxit hoặc không khí;

– Oxy, dạng nén;

– Oxy, chất lỏng làm lạnh;

– Khí dầu mỏ, hóa lỏng;

– Lưu huỳnh dioxit;

– Nhiên liệu động cơ hoặc xăng hoặc dầu;

– Dầu hỏa;

– Dầu thô petrol …;

Kích thước, ký hiệu, màu sắc biểu trưng và báo hiệu nguy hiểm thực hiện theo Điều 7, Phụ lục I và III Nghị định 42/2020/NĐ-CP

Người điều khiển phương tiện, thủ kho, người áp tải, người xếp dỡ hàng hóa là các đối tượng phải tham gia tập huấn theo quy định khi tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Thông tư 37/2020/TT-BCT có hiệu lực từ 14/01/2021 và thay thế Thông tư 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012.