Rate this post

Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định các nội dung liên quan đến chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Theo đó, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

– Cá nhân được cấp chứng chỉ nhưng không tham dự hoặc không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm tổ chức theo quy định tại Thông tư này;

– Cá nhân được cấp chứng chỉ đã giả mạo, gian lận về thông tin kê khai quy định tại Thông tư này;

– Người được cấp chứng chỉ nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đó;

– Kết quả phúc tra bài thi của thí sinh không đủ điểm đỗ theo quy định tại Thông tư này;

– Người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ.

Người bị thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (trừ trường hợp do kết quả phúc tra bài thi) không được dự thi các kỳ thi về phụ trợ bảo hiểm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có Quyết định thu hồi.

Thông tư 65/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019.