Rate this post

Ngày 23/12/2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định về công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân.

Trong đó, việc kiểm tra đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP (các trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về PCCC).    .

+ Vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 16 Nghị định 136.

+ Phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý.

+ Khi có dấu hiệu vi phạm điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC quy định tại Điều 41 Nghị định 136 hoặc lợi dụng hoạt động PCCC để xâm phạm an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị xử lý.

Thông tư 141/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021.