Tin tức mới :
Văn bản pháp luật mới
Cập nhật ngày: 13/12/2013
Kính gửi quý hội viên,
Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính gửi đến quý hội viên những Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII như: luật đất đai, luật làm việc, luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi, luật bảo vệ kiểm dịch thực vật, luật tiếp công dân, luật đấu thầu và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Cập nhật ngày: 13/12/2013
Kính gửi quý hội viên, Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính gửi quý hội viên thông tư 164/2013/TT-BTC ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh múc mặt hàng chịu thuế. 
Cập nhật ngày: 11/12/2013
Từ ngày 15/01/2014, DN hoạt động XNK, quá cảnh hàng hóa sẽ được đánh giá xếp hạng mức độ rủi ro theo Thông tư 175/2013/TT-BTCTheo đó, việc đánh giá xếp hạng rủi ro của DN sẽ được xệp thành 7 mức độ.
Cập nhật ngày: 06/12/2013
Kính chào quý hội viên,
Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ - CBA kính gửi đến quý hội viên thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động do Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội ban hành ngày 18/10/2013. 
Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
01/02

Cty TNHH Thanh Trúc

01/02

03/2

Cty CP XD TM Địa Ốc Hồng Loan

03/2

13/2

Cty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam-CNCT

13/2

16/2

Cty TNHH Mỹ phẩm Hồng Nhung

16/2

21/2

DNTN SX TM DV Phương Trúc

21/2

22/2

Cty TNHH Đại lý Bảo hiểm Vạn Thiên Kim

22/2

24/2

CNCT-TT DV phân tích thí nghiệm TPHCM

24/2

23/2

Cty TNHH XD-Công nghệ môi trường Nano

23/2

25/2

Cty TNHH MTV TM N&M

25/2

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •