Tin tức mới :
Văn bản pháp luật mới
Cập nhật ngày: 07/01/2014
Theo nghị định 222, các trường hợp, đơn vị không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch gồm:
 
- Các tổ chức sử dụng kinh phí NSNN và vốn nhà nước trừ một số trường hợp được NHNN cho phép thanh toán bằng tiền mặt;
- Tổ chức, cá nhân khi thanh toán các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán;
- Các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN;
- Các DN không phải là tổ chức tín dụng khi vay và cho vay lẫn nhau không được sử dụng tiền mặt;
 
Nghị định 222 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2014.
Cập nhật ngày: 02/01/2014
6 Luật bắt đầu có hiệu lực gồm: Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở.
Cập nhật ngày: 19/12/2013
Kính gửi quý hội viên, Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính chuyển đến quý hội viên công văn Số 7700/TCHQ-GSQL V/v tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC. 
Cập nhật ngày: 13/12/2013
Kính gửi quý hội viên,
Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính gửi đến quý hội viên những Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII như: luật đất đai, luật làm việc, luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi, luật bảo vệ kiểm dịch thực vật, luật tiếp công dân, luật đấu thầu và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Cập nhật ngày: 13/12/2013
Kính gửi quý hội viên, Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) kính gửi quý hội viên thông tư 164/2013/TT-BTC ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh múc mặt hàng chịu thuế. 
Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
21/9

Cty TNHH Nam Long

21/9

01/9

Cty CP May Meko

01/9

02/9

Cty CP Thương nghiệp TH Cần Thơ

02/9

11/9

Cty CP Trường Vinh

11/9

12/9

Ngân hàng NN & PTNT CN Ninh Kiều

12/9

23/9

Cty CP Lâm Nghiệp & XD Việt - Úc

23/9

15/9

Cơ sở Nhịp Cầu

15/9

17/9

Công ty Cổ phần Trustpay

17/9

27/9

Cty TNHH DMT

27/9

21/9

Cty TNHH MTV Suất ăn CN Kim Thái

21/9

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •