Tin tức mới :
Văn bản pháp luật mới » Văn bản pháp luật mới
Sửa đổi Thông tư về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 11 nhằm phù hợp với những quy định tại Nghị định 86 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 175/2016/NĐ-CP trước đó; nổi bật là:

Quy định các doanh nghiệp được cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc ĐKDN có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép trước 15/02/2017 được tiếp tục kinh doanh máy cũ đến khi thay thế máy mới.

Thông tư 57/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 17/7/2017)  bãi bỏ Điều 9, 10 của Thông tư 11 với nội dung cụ thể sau:

- Quy định về nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng.

- Quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng.

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
21/9

Cty TNHH Nam Long

21/9

01/9

Cty CP May Meko

01/9

02/9

Cty CP Thương nghiệp TH Cần Thơ

02/9

11/9

Cty CP Trường Vinh

11/9

12/9

Ngân hàng NN & PTNT CN Ninh Kiều

12/9

23/9

Cty CP Lâm Nghiệp & XD Việt - Úc

23/9

15/9

Cơ sở Nhịp Cầu

15/9

17/9

Công ty Cổ phần Trustpay

17/9

27/9

Cty TNHH DMT

27/9

21/9

Cty TNHH MTV Suất ăn CN Kim Thái

21/9

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •