Tin tức mới :
Tin Tức » Thông tin mới
Tổng quát tình hình NK gạo vào Anh và Danh sách DN NK gạo tại Anh

Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông tin đánh giá tình hình nhập khẩu gạo vào Anh năm 2017 và Danh sách các công ty nhập khẩu gạo lớn ở Anh.

Năm 2017, Anh nhập khẩu gạo (mã HS bốn số 1006) từ 53 nước trên thế giới. Tổng lượng nhập đạt 708.293 tấn, trị giá 425 triệu £, trong đó, gạo nhập từ Việt Nam đạt 425 tấn, trị giá 217.757£, chiếm 0.05% tổng giá trị nhập khẩu gạo của Anh.

Bảng 1: Danh sách 26 nước xuất khẩu gạo (Mã 1006) hàng đầu vào Anh năm 2017

TT Nước  Lượng Trị giá % Giá TB
 Kgs  £ £
  Tổng        708,293,163        424,542,043 100.00% 0.60
1 INDIA        239,435,613        168,200,817 39.62% 0.70
2 ITALY          92,070,922          59,409,589 13.99% 0.65
3 SPAIN          59,718,013          33,831,019 7.97% 0.57
4 PAKISTAN          43,137,647          30,683,485 7.23% 0.71
5 THAILAND          52,080,321          25,975,928 6.12% 0.50
6 BELGIUM          28,361,124          18,633,612 4.39% 0.66
7 NETHERLANDS          20,652,559          15,050,736 3.55% 0.73
8 FRANCE          15,414,403          12,612,301 2.97% 0.82
9 BURMA          49,025,000          12,134,465 2.86% 0.25
10 U.S.A.          25,018,368          11,527,639 2.72% 0.46
11 DEM. KAMPUCHEA          21,693,861            9,451,731 2.23% 0.44
12 GUYANA          23,480,858            5,804,597 1.37% 0.25
13 URUGUAY          12,151,010            4,648,580 1.09% 0.38
14 GERMANY            3,356,864            3,025,124 0.71% 0.90
15 DENMARK            4,383,796            2,695,949 0.64% 0.61
16 PORTUGAL            2,944,096            2,045,779 0.48% 0.69
17 JAPAN               743,585            1,561,335 0.37% 2.10
18 GREECE            2,735,556            1,408,257 0.33% 0.51
19 AUSTRALIA            1,633,900               941,142 0.22% 0.58
20 IRISH REPUBLIC               673,920               924,313 0.22% 1.37
21 KAZAKHSTAN            3,597,814               758,782 0.18% 0.21
22 RUSSIA            1,994,416               507,613 0.12% 0.25
23 POLAND               341,205               481,138 0.11% 1.41
24 SRI LANKA               612,234               456,634 0.11% 0.75

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
01/12

CN Cty CP ĐT&TM Phương Châu-BV Quốc tế Phương Châu

01/12

03/12

Cty TNHH Điện Mai Anh

03/12

04/12

Cty CP Đầu tư Thúy Sơn

04/12

04/12

Cty TNHH Phước Nguyên

04/12

07//12

Cty TNHH XD-TM-Vận tải Phan Thành

07//12

07/12

Cty TNHH XNK Jisteel

07/12

08/12

Cty TNHH TMDV Phát triển Đông Đông

08/12

09/12

Cty TNHH MTV Truyền thông Duyên Việt

09/12

09/12

Cty TNHH TM DV Kế toán thuế Đại Tín-CN Ninh Kiều

09/12

13/12

Cơ sở SX Rượu Mận Sáu Tia

13/12

14/12

Cty TNHH Cho thuê Tài chính QT Chailease - VPĐD Cần Thơ

14/12

20/12

Cty CP Phân bón & hóa chất Cần Thơ

20/12

20/12

Cty TNHH Gas Petrolimex Cần Thơ

20/12

25/12

Cty CP Misa tại Cần Thơ

25/12

25/12

Cty CP DV & Cung ứng nguồn nhân lực nhân sư

25/12

27/12

CN Cty CP DV Bưu chính Viễn thông Sài Gòn tại TPCT

27/12

28/12

Cty CP Nốp

28/12

28/12

Cty TNHH TM DV Vi tính Điện máy Miền Nam

28/12

30/12

Cty CP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ

30/12

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •