Tin tức mới :
Tin Tức » Thông tin mới
Báo cáo thực phẩm vi phạm nhập khẩu Úc 7 tháng 2017
Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông tin về thực phẩm xuất khẩu đi Úc vi phạm các quy định nhập khẩu trong 7 tháng 2017, do Thương vụ Việt Nam tại Australia cung cấp. Cụ thể:

Trong tháng 7/2017, Việt Nam có 5/30 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 7/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 5/12 trường hợp vi phạm trong tháng 7/2017.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

4/07/2017

Cooked Vannamei prawn cutlets

China

Vibrio cholerae

Detected

/125g

CRU 05/2014

7/07/2017

Pistachio halva

Turkey

Salmonella

Detected

/125g

SES 05/2014

10/07/2017

Cooked Vannamei prawns

Vietnam

Standard plate count

220000, 240000, 45000, 1000000, 250000

cfu/g

CRU 05/2014

10/07/2017

Cooked Vannamei prawns

Vietnam

Standard plate count

14000000, 14000, 100000, 28000, 5500

cfu/g

CRU 05/2014

10/07/2017

Pasteurised crab meat

Indonesia

Standard plate count

>4900000, <1000, <1000, <1000, <1000

cfu/g

CRU 05/2014

11/07/2017

Dry desiccated coconut

India

Salmonella

Detected

/250g

DC 05/2014

13/07/2017

Chilli powder

India

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

21/07/2017

Cooked prawns

China

Standard plate count

210000, 190000, 290000, 140000, 130000

cfu/g

CRU 05/2014

21/07/2017

Frozen shrimp

Malaysia

Vibrio cholerae

Detected

/125g

CRU 05/2014

24/07/2017

Black pepper

Vietnam

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

24/07/2017

Cooked Vannamei prawns

Vietnam

Standard plate count

45000, 920000, 45000, 920000, 220000

cfu/g

CRU 05/2014

8/06/2017

Black pepper

Vietnam

Salmonella

Detected

/125g

SPI 05/2014

 

2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 7/2017.

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

12/07/2017

Dried kelp

Korea, Republic of

Iodine

3100

mg/kg

dry weight

BSW 12/2016

13/07/2017

Tapioca chips

India

Hydrocyanic acid

15

mg/kg

CAS 09/2016

07/07/2017

Cassava chips

Sri Lanka

Hydrocyanic acid

12

mg/kg

CAS 09/2016

 

3. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 7/2017

 

Ngày vi phạm

Sản phẩm

Nước

Chất cấm

Kết quả

Đơn vị

Tiêu chuẩn

4/07/2017

Frozen soft shell crab

Myanmar

Nitrofurans

0.0010

mg/kg

FSC 1.4.2

4/07/2017

Frozen soft shell crab

Indonesia

Nitrofurans

0.0015

mg/kg

FSC 1.4.2

14/07/2017

Breakfast cereal

South Africa

Vitamin K,

Vitamin H,

Calcium,

Chromium,

Copper,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.2

18/07/2017

Cut okra

India

Acephate

Monocrotophos

0.053

0.056

mg/kg

FSC 1.4.2

18/07/2017

Baby okra

India

Acephate

Monocrotophos

0.13

0.2

mg/kg

FSC 1.4.2

5/07/2017

Dried chilled apple

China

Tebuconazole

0.061

mg/kg

FSC 1.4.2

20/07/2017

Boiled bracken

Korea, Republic of

Bracken

(Pteridium aquilinum)

Prohibited plant Pteridium aquilinum

 

FSC 1.4.4

20/07/2017

Prepared vegetable okazu bibinba

Japan

Bracken

(Pteridium aquilinum)

Product contains prohibited plant Pteridium aquilinum

 

FSC 1.4.4

18/07/2017

Dried longan

Thailand

Carbendazim

0.096

mg/kg

FSC 1.4.2

28/07/2017

Preserved bean curd

China

Bacillus cereus

12000, >12000, >11000, >7500, >7500

cfu/g

IF Control Act 1992, Section 3 (2)

28/07/2017

Cereal product

South Africa

Vitamin B5, B12, H, K,

Chromium,

Copper,

Iodine,

Manganese,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.2

28/07/2017

Banana flavoured

cereal product

South Africa

Vitamin B5, B12, H, K,

Chromium,

Copper,

Iodine,

Manganese,

Molybdenum,

Phosphorus,

Selenium

Not permitted in this food

 

FSC 1.3.2

28/07/2017

Chocolate flavoured

cereal product


Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
01/9

Cty CP May Meko

01/9

02/9

Cty CP Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ

02/9

10/9

Cty TNHH MTV SX TM Nội thất Hào Tín

10/9

11/9

Cty CP Trường Vinh

11/9

15/9

Cơ sở Nhịp Cầu

15/9

16/9

VP Luật sư Trần Thanh Phong

16/9

17/9

Cty Cổ phần Trustpay

17/9

21/9

Cty TNHH Nam Long

21/9

21/9

Nhà trọ Ngọc Lan

21/9

21/9

Cty TNHH DV TM DL Kì nghỉ-CNCT

21/9

23/9

Cty CP Lâm Nghiệp & XD Việt-Úc

23/9

25/9

Cty TNHH Công nghệ Phần mềm Mitaso

25/9

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •