Tin tức mới :
Tin Tức » Thông tin mới
Cách xếp lương nhân viên giáo vụ trường THPT chuyên

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/5/2019.

Theo đó, nhân viên giáo vụ  trong trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT chuyên, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập được bổ nhiệm theo nguyên tắc:  

- Phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ của viên chức. 
 
- Không được kết hợp nâng bậc lương viên chức khi bổ nhiệm từ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ.

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên giáo vụ có mã số V.07.07.21, được xếp vào bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cách xếp lương cụ thể như sau:

- Nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 mà được bổ nhiệm làm nhân viên giáo vụ thì tiếp tục được xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

- Trường hợp đang xếp lương viên chức loại A1 trở lên hoặc viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007.

Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 17/6/2019Chào chị Nguyễn Mỹ Thuận (Nguyenmythuan), 


Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/5/2019.

>> Tăng phụ cấp với một số đối tượng là cán bộ xã từ 25/6/2019

Theo đó, nhân viên giáo vụ  trong trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT chuyên, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập được bổ nhiệm theo nguyên tắc:  

- Phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ của viên chức. 
 
- Không được kết hợp nâng bậc lương viên chức khi bổ nhiệm từ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ.

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên giáo vụ có mã số V.07.07.21, được xếp vào bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cách xếp lương cụ thể như sau:

- Nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 mà được bổ nhiệm làm nhân viên giáo vụ thì tiếp tục được xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

- Trường hợp đang xếp lương viên chức loại A1 trở lên hoặc viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007.

Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 17/6/2019
Chào chị Nguyễn Mỹ Thuận (Nguyenmythuan), 

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/5/2019.

>> Tăng phụ cấp với một số đối tượng là cán bộ xã từ 25/6/2019

Theo đó, nhân viên giáo vụ  trong trường phổ thông dân tộc nội trú, THPT chuyên, trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập được bổ nhiệm theo nguyên tắc:  

- Phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ của viên chức. 
 
- Không được kết hợp nâng bậc lương viên chức khi bổ nhiệm từ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ.

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nhân viên giáo vụ có mã số V.07.07.21, được xếp vào bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cách xếp lương cụ thể như sau:

- Nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 mà được bổ nhiệm làm nhân viên giáo vụ thì tiếp tục được xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

- Trường hợp đang xếp lương viên chức loại A1 trở lên hoặc viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007.

Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 17/6/2019

Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
02/5

Cty TNHH Thực phẩm XK Nam Hải

02/5

02/5

Cty Lương Thực Sông Hậu

02/5

08/5

Cty TNHH MTV Tổ chức BD & DD nghệ thuật Lee Lee

08/5

09/5

Cty CP Liên hiệp Kim Xuân

09/5

09/5

Cty TNHH MTV Công Nghệ Tâm Loan

09/5

14/5

Cty TNHH Trung Sơn Alpha

14/5

15/5

NH TMCP Đông Nam Á-CN Cần Thơ

15/5

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •